Reklamace

Garantujeme Vám bezproblémové vyřízení všech případných oprávněných reklamací.

Reklamační podmínky:
Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat nepoškození přepravních obalů a prohlédnout si zboží.

Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě dodávky vadné služby, nesouladu mezi zbožím objednaným a dodaným je zákazník povinen postupovat stejným způsobem. Zboží se zákazníkovi vymění automaticky bez prozkoumání oprávněnosti reklamace maximálně do finanční hodnoty 200 Kč bez DPH s výjimkou zboží vyrobeného pro zákazníka na zakázku nebo na základě jeho zadání zvlášť upraveného. Zákazník má právo vrátit nepoužité zboží, s výjimkou zboží vyrobeného pro něj na zakázku nebo na základě jeho zadání zvlášť upraveného, do 10 pracovních dnů ode dne dodání zboží v případě papíru a kancelářských potřeb, do 3 dnů v případě nápojů, občerstvení, drogerie a kancelářské techniky.

Zákazník, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (podle § 52 odst. 3 Občanského zákoníku je spotřebitelem), má právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. Právo odstoupit od smlouvy nemá zákazník v případě zboží vyrobeného pro něj na zakázku nebo na základě jeho zadání zvlášť upraveného, podléhá-li rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Uplatnění odstoupení od smlouvy musí zákazní k společnosti MAK sdělit písemně ve shora uvedených termínech. Zákazník je povinen při vrácení zboží vrátit i obal zboží, porušený pouze v rozsahu vybalení zboží a jeho prohlédnutí.

Náklady na vyřízení reklamace nese plně společnost MAK v případě, že se jedná o reklamaci oprávněnou.

V případě, že je reklamace shledána jako neoprávněná, má společnost MAK právo uplatnit náhradu vzniklých nákladů spojených s vyřizováním reklamace na zákazníkovi, který neoprávněnou reklamaci uplatnil. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem. Nestandardní (prodloužená) záruční doba musí být vždy uvedena v katalogu společnosti MAK u konkrétního zboží, na které se nestandardní záruční doba vztahuje.